Thứ sáu, 22/11/2019 - 03:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Giao Hương
 • Nguyễn Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0949653028
  • Email:
   loikhuyen70@gmail.com
 • Trần Văn Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0945931208
  • Email:
   chinhthom1977@gmail.com
 • Trần Văn Vĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0919180439
  • Email:
   tranvinhgh@gmail.com
 • Đinh Thị Mỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0949677143
  • Email:
   vanmygh@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên -TQ - PBTCB
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917515551
  • Email:
   xuannghigh1960@gmail.com
 • Chu Quốc Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TKHĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0946629594
  • Email:
   hoadatgh79@gmail.com
 • Phạm Thị Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0949667258
  • Email:
   phamgamgh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0372815361
  • Email:
   hoadat79@gmail.com
 • Vũ Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0914765001
  • Email:
   maikhanhbich@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0936508997
  • Email:
   theuthang@gmail.com
 • Nguyễn Trí Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0916111882
  • Email:
   tienquan2019@gmail.com
 • Vũ Văn Tung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916050733
  • Email:
   vutung.thcsgiaohuong@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch công đoàn.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0917887911
  • Email:
   thangtheu@gmail.com
 • Phạm Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân KH
  • Điện thoại:
   0947715045
  • Email:
   phambich1980@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 11 : 144